Новини

Радваме се да споделим с вас резултатите от нашата работа, фирмените новини и да ви предоставим своевременно развитие и условия за назначаване и отстраняване на персонала.
  • Изследователска група, ръководена от Li Jianwei, старши изследовател в лабораторията за медицински изследвания във Финландия, проучи нов материал, наречен супрамолекулна пластмаса, който ще замени традиционните полимерни пластмаси с екологично чист материал, който насърчава устойчивото развитие. Надмолекулните пластмаси, направени от изследователи, използващи метода за разделяне на фазата течност-течност, имат сходни механични свойства с традиционните полимери, но новите пластмаси са по-лесни за разлагане и повторна употреба.

    2022-09-05

 1